NL | FR | EN

Hoe speelt de ICT-Assistant dit klaar ?

De dienstverlening van een ICT-Assistant bestaat uit een welafgewogen combinatie van taken die ofwel terplaatse ofwel op afstand kunnen gebeuren.

Een ICT-Assistant komt in de eerste plaats met een vaste regelmaat bij u op kantoor langs. De vlotte menselijke interactie en de persoonlijke aanpak zijn het visitekaartje van Uw ICT-Assistant. Hij is voor u en uw medewerkers het eerste aanspreekpunt voor alle computergerelateerde topics. Terplaatste doet hij nieuwe installaties en voert hij wijzigingen uit op uw computernetwerk. Een actielijst wordt overlopen en prioriteiten worden gezet met de plaatselijke verantwoordelijke. Allerlei kleine vragen van de gebruikers worden in de mate van het mogelijke onmiddellijk opgelost. U wordt steeds op de hoogte gebracht van alle uitgevoerde activiteiten en eventueel nog openstaande punten.

De ervaring leert dat voor een aantal taken het niet langer noodzakelijk en zelfs niet nuttig is om fysiek bij u aanwezig te zijn. We denken hierbij aan het systematisch monitoren van uw servers.

Mocht tijdens de afwezigheid van de ICT-Assistant toch een dringende kwestie bovenkomen, dan verstrekt hij op afstand telefonische hulp of neemt de besturing over van uw werkstation of server. In de praktijk blijkt dit laatste echter slechts zeer uitzonderlijk nodig te zijn.

De ICT-Assistant is bij verschillende gelijkaardige klanten actief. Hij brengt dus een hoop praktische ervaring mee. Hij weet wat in de praktijk werkt en wat niet.

De ICT-Assistant is eerder een informatica-generalist dan een specialist in een bepaald domein. Voor een gedeelte van de aangrenzende of specialistische activiteiten wordt er dan ook een beroep gedaan op derden. Denken we maar aan fysieke bekabeling, telefonie en andere. Dit steeds vanuit het standpunt van de klant. M.a.w. de ICT-Assistent verdedigt uw belangen. Zo krijgt u ook daar voor een correcte prijs het juiste product, de juiste dienst en serviceniveau.

FR. VAN HAELENSTRAAT 35 / GLV | 2880 BORNEM | T +32 476 45 27 65| INFO@ICT-ASSISTANT.BE
Copyright © 2015 ICT-Assistant, Alle Rechten Voorbehouden